Description

SWIMMING POOL (LURA)

JUMLAH TENAGA KERJA                                                       : 4 ORANG (LAKI – LAKI)

                                                                                                        4 ORANG (PEREMPUAN)

PENDIDIKAN TENAGA KERJA                                              : SLTA (7 ORANG)

                                                                                                          SLTP (1 ORANG)

FASILITAS YANG TERSEDIA                                                   : KANTIN, KAMAR MANDI, RUANG GANTI,

                                                                                                        PAPAN LONCAT

JUMLAH SARANA / AREA                                                     : 4